01 Aug 2017
SHARE

Calling all Welsh dairy farmers who do not yet milk record...

The Cattle Information Service (CIS) is a leading milk recording supplier providing data from milk samples to support dairy farmers to make informed decisions about the future of their herd from feeding to breeding.

• DIY or full milk recorder service offered monthly, 6 weekly, 8 weekly or quarterly and bespoke packages available

• Processed through ICAR and UKAS accredited laboratory

• Upgrade available to Pedigree Complete package for registrations, type classification and cow mating tools

• Full web based management system supported with free app

For a Milk Recording quotation, call 01923 695347

FREE** Baseball Cap with quotations

 

Mae’r Cattle Information Service yn gyflenwr blaenllaw o wasanaethau cofnodi llaeth sy’n darparu data o samplau llaeth i gynorthwyo ffermwyr llaeth i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch dyfodol eu buches am bopeth o fwydo i fridio.

• Cynigir gwasanaeth cofnodi llaeth DIY neu lawn yn fisol; mae pecynnau bob chwe wythnos, bob wyth wythnos a chwarterol ar gael, a rhai pwrpasol

• Prosesir gan labordy a achredir gan ICAR ac UKAS 

• Gellir uwchraddio i wasanaeth Pedigree Complete ar gyfer cofrestriadau, dosbarthu mathau a phecynnau paru gwartheg

• Cynhelir system reoli lawn ar-lein a chynigir ap yn rhad ac am ddim

I gael dyfynbris am wasanaeth Cofnodi Llaeth, Ffoniwch 01923 695347

Cap pêl fâs am ddim** pan ofynnir am ddyfynbris


*Based on 250 herd on 8 weekly DIY, factored, no paperwork

*Seiliedig ar gofnodi buches o 250 (DIY), wedi’i ffactorio, dim gwaith papur

**The offer for a free CIS baseball cap, worth £8, applies to quotations supplied to include a follow up appointment. The baseball cap will be brought to the appointment. Only one baseball cap provided per quotation and farm address. There is no cash alternative and the offer is valid whilst stocks last. CIS reserves the right to withdraw the offer. E&OE. CIS.